top of page
Alle foto's en berichtjes
Het hele verhaal

Jørgen M.Snoep: Fotograaf en creatieve duizendpoot

Jørgen M.Snoep: Fotograaf en creatieve duizendpoot

Publicatie 03/05/2014 door ecofun.be ©redactie

Jørgen M. Snoep is een Nederlandse kunstenaar die op vele domeinen actief is. ecofun.be praat met de creatieve duizendpoot over zijn artistiek werk en ecologie. Naast fotografie, zijn grote passie, brengt Jørgen leerlingen van de basisscholen in zijn streek de eerste beginselen van de kunst bij. Jørgen is beheerder van de Kunstuitleen in Papendrecht en werkt vrijwillig mee met het organiseren van de plaatselijke jeugdkunstroute in Ridderkerk om jong creatief talent te spotten en een podium te geven.

Welke plaats neemt ecologie in binnen uw artistieke werk ?

Sinds mijn vroegste jeugd fantaseerde, tekende en ontwierp ik van alles wat met dit onderwerp te maken had. Ik heb nu nog steeds een kas en een kleine moestuin. Mijn huidige tuin en atelier heb ik zoveel mogelijk van gebruikte of recycleerbare materialen gebouwd.

Voor mij is de ruime betekenis van ecologie de wisselwerking tussen mens en het milieu. Ik zie de mens, die in mijn werk het meeste voorkomt, als onderdeel van een groter geheel. Het een kan niet zonder het ander bestaan. Dat betekent dat als je aan de ene kant iets doet dat nadelig is voor het milieu, dit aan de andere kant terug komt, wat nadelig is voor de mens en andersom. Dat zie je het best aan de huidige problematiek van de klimaatverandering en ons gemanipuleerde voedsel. De mens is er voor zijn voortbestaan, dus hij heeft er baat bij zoveel mogelijk met zijn omgeving en de natuur in harmonie om te gaan.

Als fotograaf en beeldend kunstenaar probeer ik deze zaken te “zien” en vast te leggen in verhalende beelden en met een knipoog of humor te brengen, zodat mensen over hun leefomgeving gaan nadenken en er hopelijk iets mee gaan doen.

De “schoonheid” in visuele zin van ons landschap of omgeving is naar mening altijd selectief. Al in 1992 fotografeerde ik tijdens een reis het landschap van Spanje als een impressionistische schilder dat zou doen, maar ik moest toen al tussen de industriële vervuiling door fotograferen om dat beeld te bereiken. De invloed van de mens op dat landschap was overal al zichtbaar. Ook “hergebruik” ik soms bepaalde materialen, zo heb ik voor mijn schilderijen eens boombast gebruikt als schilders-palet.

Hoe gebruikt u kunst om kinderen wegwijs te maken in de milieuproblematiek ?

Bijzonder genoeg is daar niet veel voor nodig. Kinderen zijn veel creatiever met dit onderwerp bezig, in tegenstelling tot volwassenen of oudere mensen die hier niet eens meer over na willen denken. Kinderen hebben namelijk nog een heel leven voor zich en hebben veel te winnen bij een schoon en leefbaar milieu. Tekenen of schilderen zijn favoriet, maar ook het (her)gebruiken van “rommel” geeft hen de juiste motivatie.

Hoe kan kunst mensen warm maken voor milieu en ecologie en denkt u dat kunst mensen van gedachten kan doen veranderen ?

Jazeker. Kunst heeft door de eeuwen heen altijd al grote invloed gehad op het denken van de mens. Sinds de grote welvaartsstijging in de geïndustrialiseerde westerse landen in de 20e eeuw worden veel gebruikte materialen daar als afval beschouwd en weggeworpen. Dat is niet altijd zo geweest, tot laat in de 19 eeuw gold dat goederen en materialen net zo lang werden (her)gebruikt tot ze totaal versleten waren.

Toen in het laatste kwartaal van de 20e eeuw een wegwerpmaatschappij was ontstaan en de afvalbergen in een aantal welvarende landen steeds groter werden, kwam onder druk van de opkomende milieubeweging het hergebruik van gebruikte materialen en afval opnieuw op gang. Kunstenaars kunnen dus wederom bij uitstek de klokkenluiders zijn als het om deze problematiek gaat. Door hun bijzondere kunstuitingen en creatieve geest kunnen ze het publiek op gedachten brengen om de zaken eens anders te bekijken en er over na te denken.

Wat zijn in Nederland de grote milieu-uitdagingen ?

Ik woon zelf in het Rijnmondgebied dat inzake luchtkwaliteit bekend staat als een van de smerigste streken van Europa. Vooral het fijnstof van verkeer en industrie is hier een sluipmoordenaar. In Ridderkerk waar ik woon heeft men plannen om een van de laatste “polders” te bestemmen als bedrijfsterrein. Dit zal naast de overlast van drukte en geluid de luchtkwaliteit hier nog meer onder druk zetten.

Welke kleine dingen uit uw dagelijkse leven dragen bij tot een beter milieu ?

Dat zijn er natuurlijk teveel om op te noemen. Licht, electra en verwarming uit als je er niet bent. Je woning isoleren. Nadenken over de verpakkingen van je dagelijkse boodschappen. “Natuurlijk” voedsel kopen. Vaker de fiets en het openbaar vervoer pakken. Vooral het besef dat je juist met kleine dingen verschil kan maken vind ik belangrijk. Dat is in de dagelijkse praktijk soms lastig, maar als iedereen er alleen al naar zou streven, is er al veel gewonnen…

https://www.mokka.coop/nl/portret/jorgen-m-snoep/

bottom of page