top of page
Alle foto's en berichtjes
Het hele verhaal

"Hommage a Ary Scheffer"

Hoe bijzonder is dit?

In 1997 was Jorgen als Kunstenaar lid van de "Verenigde Beeldende Kunstenaars Dordrecht" (VBKD) en organiseerde hij met zijn franse kunstvriend Christian Verdun een kunstenaars uitwisseling met de kunstenaarsvereniging "FLAC" uit Cahors, waar Jor een paar jaar had gewoond en gewerkt. Op zijn werk in het Stadsdepot kwam deze uitwisseling van toen toevallig ter sprake.

Iedere kunstenaarsgroep maakte ook een "kunstwerk" voor de uitnodigende stad. Die van de Flac werd geschonken aan het Dordrechts museum. Toen Jor beschreef hoe het er ongeveer uitzag, herinnerde zijn collega plotseling een "niet gecatalogiseerd werk" wat er al jaren in het depot hing en men eigenlijk niet (meer) wist waar het nu van was en hoe het er was gekomen...

Enfin je raad het al.. Super-leuk natuurlijk... en trots dat het bewaard is gebleven!

Hommage a Ary Scheffer

Werk: "Hommage a Ary Scheffer" van 6 Kunstenaars van vereniging "Flac" uit Cahors...

http://www.christian-verdun.com/

bottom of page